Ông Sivapalan Vivekarajah

Ông Sivapalan Vivekarajah

Chủ tịch Mạng lưới nhà đầu tư thiên thần Malaysia

Ông Sivapalan Vivekarajah là Chủ tịch Mạng lưới nhà đầu tư thiên thần Malaysia. Với vai trò Chủ tịch, mục tiêu của ông Sivapalan là kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp và đang phát triển với các Nhà đầu tư thiên thần tại Malysia trong giai đoạn đầu gọi vốn, đồng thời giúp những nhà khởi nghiệp tiếp cận được kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và mạng lưới kinh doanh từ các Nhà đầu tư thiên thần.

Ông Sivapalan hiện cũng đồng thời giữ các chức vụ quan trọng tại nhiều công ty/tổ chức như:

- Đồng sáng lập kiêm Giám đốc truyền bá Chief Evangelist tại Proficeo Consultants Sdn Bhd

- Đồng sáng lập kiêm Giám đốc đầu tư của quỹ đầu tư thiên thần Proficeo Ventures

- Giám đốc Quản lý quan hệ khách hàng tại Ventura Partners Sdn Bhd

- Thành viên nòng cốt của hiệp hội Malaysian Venture Capital & Private Equity Association (MVCA)

1
Thông báo