Ông Suresh G Kumar

Ông Suresh G Kumar

Tax Partner, Deloitte Vietnam

Ông Suresh là một trong những chuyên gia giàu kinh nghiệm về Giải pháp Quy trình Kinh doanh (BPS) nhất ở Việt Nam. Ông từng đảm nhận chức vụ quản lý vùng, và có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển và quản lý thành công đội ngũ chuyên gia về Giải pháp Quy trình Kinh doanh. Ông Suresh có hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ BPS, bao gồm kế toán, kế toán lương, giấy phép kinh doanh, v.v., cho các công ty trong các ngành nghề khác nhau tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Ông Suresh đã từng làm cho một công ty tư vấn lớn khác tại New York, đảm nhận các công việc kiểm toán các khoản đầu tư thay thế, ví dụ như các quỹ phòng hộ. Ông cũng làm việc cho các công ty tư vấn toàn cầu khác tại Đài Loan, Thái Lan, và Malaysia.  

1
Thông báo