Ông Ted Kim

Ông Ted Kim

CEO tại KIMC Investment and Management Consulting Group - Nhà đầu tư tại Techfest 2018

Ông là chuyên gia về chiến lược phát triển và đầu tư cho doanh nghiệp với kinh nghiệm đa dạng trong mua bán và sáp nhập, khởi nghiệp, đánh giá doanh nghiệp, kế hoạch tài chính,... Ông đã có thời gian dài làm tư vấn quản trị, phân tích đầu tư tại nhiều tổ chức, công ty. Hiện tại, ông Kim đang là Giám đốc điều hành tại KIMC Investment and Management Consulting Group và sẽ tham gia Techfest 2018 với tư cách nhà đầu tư.

Một số dấu mốc trong sự nghiệp của ông:

  • Management Consultant tại A.T. Kearney
  • Director of KOROSIN Fund tại ADM Capital
  • Senior Manager tại A.T. Kearney
  • Managing Director tại SK D&D
  • CEO của KIMC Investment & Management Consulting Group
  • Chief Marketing Officer và Co-founder của Campus K Co-work
1
Thông báo