Ông Trần Anh Vương

Ông Trần Anh Vương

Chủ tịch KING invest

- Ông Trần Anh Vương tốt nghiệp Cử nhân và Cao học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Hà Nội. 
- Ông Trần Anh Vương đã tham gia thương trường từ những năm 90 trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như xuất nhập khẩu, sản xuất, nông nghiệp, đầu tư tài chính. Ông Vương còn là doanh nhân quan tâm đến phát triển thế hệ trẻ và có đóng góp tích cực vào các hoạt động cộng đồng. 
Ông hiện là Phó Chủ tịch hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Ông còn tham gia định hướng phát triển nhiều doanh nghiệp khác nhau với vai trò lãnh đạo và là người dẫn dắt.

Ông Vương là người đã đưa Shark Tank về Việt Nam và trực tiếp ngồi ghế nóng mùa đầu tiên, ông đã dành những kiến thức và lời khuyên về tài chính hữu ích dành cho startup, và đã để lại nhiều ấn tượng rất tốt với cộng đồng khởi nghiệp. Về chủ đề hôm nay, Quan điểm của ông về khởi nghiệp, thành công và thất bại được tóm tắt rất cô đọng ở câu nói trong mùa đầu tiên của Sharktank " Nếu không có khởi nghiệp sẽ không có khởi nghiệp thành công"

1
Thông báo