Ông Trần Quang Hưng

Ông Trần Quang Hưng

Đại diện VietChallenge ở Việt Nam

VietChallenge là cuộc thi khởi nghiệp đầu tiên dành cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới, nhận được sự tài trợ từ Bộ Khoa học và Công nghệ theo đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Sứ mệnh của cuộc thi là giúp hiện thực hóa những ý tưởng kinh doanh nhằm vào việc giải quyết những thách thức của nền kinh tế Việt Nam và thế giới trong cuộc cách mạng 4.0.

Ông Trần Quang Hưng là một trong những thành viên điều hành của VietChallenge và là trưởng BTC cuộc thi VietChallenge năm 2018.

1
Thông báo