Ông Trần Quang Hưng

Ông Trần Quang Hưng

Venture Partner - VinaCapital Ventures

Venture Partner - VinaCapital Ventures, một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất và tích cực nhất Việt Nam với 100 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư, hợp tác chiến lược với các Quỹ Mirrae Asset, Naver (quản lý hàng trăm tỉ đô la Mỹ) và 10 startups được nhận đầu tư  
Co-Founder, Up coworking space (Chuỗi không gian làm việc chung lớn nhất Việt Nam với chi nhánh tại Thái Lan và Malaysia, nhận đầu tư 15 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư từ Quỹ PE NorthStar) 
Chủ nhiệm nhiệm vụ Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu VietChallenge, Đề án 844

1
Thông báo