Ông Trần Quang Hưng

Ông Trần Quang Hưng

Trưởng làng Đô thị thông minh TECHFEST 2020; Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội

Ông Trần Quang Hưng - Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành Đoàn Hà Nội.

Thông báo