Ông Trần Trí Dũng

Ông Trần Trí Dũng

Phó viện trưởng - Viện Quản trị Logistics Toàn Cầu - Diễn giả dự kiến

Kỹ sư Điện, tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP.HCM ngành Hệ thống Điện năm 1987. Sau 18 năm làm việc trong lĩnh vực hệ thống điện , tự động hóa và robot công nghiệp, tôi chuyển sang nghiên cứu, đào tạo và thực hành Logistics từ 2007 tới nay. Là giảng viên logistics của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế FIATA; Sáng lập viên, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn giáo khoa - Trường Hàng không và Logistics Việt Nam. Tôi vinh dự được tham gia xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về logistics; chuyên gia tư vấn trong nước cho các tổ chức: Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á trong các dự án nghiên cứu về logistics tại Việt Nam; thành viên ban biên tập Báo cáo Logistics Việt Nam 2017, 2018, 2019.

1
Thông báo