PGS.TS. Trần Văn Nam

PGS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng khoa Khoa Luật, Đại học Kinh tế Quốc dân

Trưởng khoa Khoa Luật, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Phó giáo sư Trần Văn Nam tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội với bằng cử nhân luật, đạt bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Boise States (Hoa Kỳ); tốt nghiệp Thạc sĩ Luật về sở hữu trí tuệ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) từ Đại học Torino (Ý) và đạt được bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Ông Nam cũng có bằng Tiến sĩ luật về dịch vụ chuyển giao công nghệ của Học viện Khoa học Xã hội. Ông từng làm việc tại Trung tâm phát triển doanh nghiệp nhỏ Idaho năm 1995 và từng là giảng viên thỉnh giảng của Fulbright tại Trường Luật của Đại học Washington, Seattle trong năm học 2002 2003. Ông cũng là một thành viên tích cực của IP Collegium – Chương trình được tổ chức bởi viện xúc tiến phát minh và đổi mới của Nhật Bản (JIPII). Từ năm 2002, ông Nam đã tham gia Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) với tư cách trọng tài quốc tế, hành nghề luật thương mại và sở hữu trí tuệ. Vào cuối tháng 9 năm 2019, ông Nam giữ vai trò đồng chủ tịch của Hội nghị Quốc gia về Khởi nghiệp: quan điểm pháp lý về đầu tư được tổ chức tại Hà Nội theo yêu cầu của Chương trình MOST 844 (V-Startup).

Thông báo