Ông Trần Văn Trường

Ông Trần Văn Trường

Đồng sáng lập – Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Homefarm (Homefarm.vn)

KINH NGHIỆM:

- Là một chuyên gia trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và phát triển hệ thống bán lẻ, ông Trần Văn Trường là đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Homefarm;

- Bằng sự nỗ lực không ngừng và khả năng tư duy, kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá vấn đề, đến nay, ông Trường đã xây dựng Homefarm từ 01 cửa hàng nhỏ lẻ lên một hệ thống 40 cửa hàng;

- Bên cạnh đó, ông Trường đã có những hoạt động xây dựng các công cụ, dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp.

TRIẾT LÝ SỐNG:

Người thành công trước tiên phải là người có ý chí, kỷ luật và nguyên tắc. Người ta nói: "Người sống không chí hướng giống như thuyền không lái, ngựa không cương, lông bông không ra gì”.

1
Thông báo