Ông Trương Đức Thắng

Ông Trương Đức Thắng

Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành dự án khởi nghiệp du lịch Liberzy

Ông Trương Đức Thắng là Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành dự án khởi nghiệp du lịch Liberzy hoạt động từ năm 2017 đến nay. 

Ngoài ra, ông còn có nhiều kinh nghiệm về điều hành và mảng kế toán - kiểm toán thông qua các hoạt động:

- Sở hữu Starfish Alley Hostel.

- Giám đốc điều hành khách sạn LeHouse Boutique Hotel – Đà Nẵng (2016).

- Giám đốc điều hành công ty TNHH đào tạo BST Việt Nam (2013-2015).

- Kiểm toán nội bộ Bảo Việt Holdings (2010-2012).

- Thực tập kiểm toán tại Big4: EY (2010).

- 05 năm kinh nghiệm giảng dạy FIA, ACCA (2012-2017).

- Thạc sĩ “MSc in Professional Accountancy” – University of London.

- Sở hữu ACCA và CIA (Certified Internal Auditor) - Chứng chỉ quốc tế hàng đầu về lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán 

- Ông Thắng đã thi đỗ kiểm toán nội bộ ngân hàng Vietinbank (2010), GP Bank (2010), Internship Deloitte (2010).

1
Thông báo