Ông Victor Chua

Ông Victor Chua

Giám đốc điều hành quỹ đầu tư mạo hiểm Vynn Capital

Vynn Capital, một công ty đầu tư mạo hiểm ở Đông Nam Á mới thành lập bởi cựu giám đốc điều hành Gobi Victor Chua và Darren Chua của Singapore, hãng phân loại Việt Nam là một trong những thị trường cấp 1 của họ.

“Đối với Vynn, chúng tôi muốn nâng cao phần lớn quỹ của chúng tôi trong năm nay. Chúng tôi đang thảo luận với một số LPs tiềm năng và vẫn mở ra những cuộc thảo luận với các LPs mới. Chúng tôi cũng đầu tư vào khu vực và chúng tôi đã nói chuyện với một số công ty mới thành lập vào thời điểm này. Đối với Việt Nam, chúng tôi đang tìm kiếm để làm việc gần gũi với các nhà quản lý và các nhà xây dựng ngành để phát triển thị trường trong nước. Ưu điểm của chúng tôi là chúng tôi có nhiều doanh nghiệp xây dựng hồ sơ theo dõi và có thể áp dụng các bài học này vào các đặc điểm độc đáo của Việt Nam.” Victor Chua chia sẻ.

Email: vichart_04@hotmail.com

1
Thông báo