Ông Vũ Mạnh Hùng

Ông Vũ Mạnh Hùng

Giám đốc VuGia & Partners - VGP; Luật sư

Ông Vũ Mạnh Hùng là một chuyên gia tư vấn và cung cấp các dịch vụ sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, tái cấu trúc doanh nghiệp, M&A và các dịch vụ pháp lý, bao gồm:
- Thành lập doanh nghiệp

- Luật Doanh nghiệp
- Luật Thương mại
-Luật Cạnh tranh

Bên cạnh đó, ông Hùng còn là Cố vấn khởi nghiệp về Sở hữu trí tuệ, tổ chức đào tạo, tập huấn hỗ trợ Startup.

Thông báo