Ông Vũ Mạnh Hùng

Ông Vũ Mạnh Hùng

Giám đốc VuGia & Partners - VGP; Luật sư

Là một chuyên gia tư vấn và cung cấp các dịch vụ sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, tái cấu trúc doanh nghiệp, M&A và các dịch vụ pháp lý, bao gồm:

  • Thành lập doanh nghiệp
  • Luật Doanh nghiệp
  • Luật Thương mại
  • Luật Cạnh tranh

Bên cạnh đó, ông Hùng còn là Cố vấn khởi nghiệp về Sở hữu trí tuệ (SHTT), tổ chức đào tạo, tập huấn hỗ trợ Startup.

1
Thông báo