Ông Vũ Minh Lý

Ông Vũ Minh Lý

Phó Giám đốc: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường & Thạc sỹ xã hội học: Đại học KHXH& NV- ĐH QGHN

- Quá trình công tác:

 • - Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên môi trường – Bộ TNMT
 • - Nguyên Chủ tịch TW hội liên hiệp thanh niên Việt Nam
 • - Cố vấn và sáng lập Hệ sinh thái khởi nghiệp Vistartup.net.

- Kinh nghiệm làm việc:

 • - Là đối tác, chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện Dự án HeforShe của Unwoman tại Việt Nam năm 2016, 2017, 2018.
 • - Là đối tác, chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện các Dự án phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên của Unesco, Unicef, UNEP, UNFPA tại Việt Nam từ năm 2012 đến 2018.
 • - Là đối tác, chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện Dự án Tăng cường năng lực tình nguyện vì sự phát triển của Việt Nam của UNDP, UNVOLUNTEER tại Việt Nam từ các năm 2008-2012.
 • - Là Đại sứ bảo vệ Tê giác của USAIDS tại Việt Nam năm 2014.
 • - Là người khởi xướng và phát động Hành trình "Sống Trách nhiệm-Sống OK" tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bến Tre, Quảng Bình từ năm 2018-2019 (Dự án phối hợp cùng tổ chức DKT International).
 • - Là người khởi xướng và phát động Chiến dịch Hãy làm sạch biển tại Việt Nam từ năm 2016-2019.
 • - Là người khởi xướng và phát động Chương trình "Trường đẹp cho em", "Nhà bán trú cho em" do Hội LHTN Việt Nam triển khai thực hiện từ năm 2013-2019.
 • - Là Trưởng ban Tổ chức Chương trình Nhảy! Vì sự tử tế từ năm 2015 đến 2019 tại Việt Nam.
 • - Là Trưởng ban Tổ chức Chương trình GOOD DEEDS DAY (Ngày Làm việc tốt) từ năm 2017 đến 2019 tại Việt Nam.
 • - Là đối tác của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) trong triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Nhựa toàn cầu năm 2019 tại Việt Nam.
 • - Là Trưởng ban Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vào tháng 2/2019 tại Hoà Bình với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
 • - Là Trưởng ban Tổ chức Lễ phát động toàn quốc hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới vào ngày 01/6/2019 tại Bạc Liêu với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.
 • - Là Trưởng ban Tổ chức Lễ ra quân toàn quốc Phong trào Chống rác thải nhựa vào ngày 9/6/2019 tại Hà Nội với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
1
Thông báo