Ông Vũ Trường Ca

Ông Vũ Trường Ca

Chủ tịch Lina Network JSC

Ông Vũ Trường Ca tốt nghiệp Đại học Khoa học, chuyên ngành Công nghệ thông tin. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Silicon IT Company với tư cách là Chuyên gia kinh doanh cấp cao từ năm 1999 đến năm 2003. Ông cũng là một trong những sinh viên đại học hàng đầu mà Microsoft đến và đào tạo về CNTT. Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và 20 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, hiện nay ông là một trong những người đồng sáng lập dự án Smart Link Swiss - Switzerland và Lina Review, ông cũng là chủ tịch của 3 công ty liên quan đến CNTT, Fintech và Công nghệ Blockchain

1
Thông báo