Ông Xuân Hùng

Ông Xuân Hùng

Nhà sáng lập của Sedan Việt

Ông Xuân Hùng là nhà sáng lập của Sedan Việt, mô hình kinh doanh phụ tùng của ô tô. Ông bắt đầu thu hút sự chú ý của dư luận từ lần gọi vốn thành công ở chương trình Shark Tank Việt Nam cho công ty của mình.

1
Thông báo