Ông Yotam Tzuker

Ông Yotam Tzuker

CEO & Co-Founder của Tech7

Ông Yotam Tzuker là một nhà khởi nghiệp tin vào và hiểu được sự quan trọng của việc xây dựng cộng đồng xung quanh phải đồng nhất với sự phát triển của doanh nghiệp cá nhân. Ông Tzuker đã nhận bằng cử nhân kĩ thuật công nghiệp từ đại học Ben-Gurion. Ông nắm vai trò quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng học sinh bằng việc sáng lập và làm chủ tọa Forum 20-80, một tổ chức liên kết các học sinh cử nhân khoa học cùng ngành ông. Lòng đam mê của ông Tzuker hướng tới kĩ thuật cao. Ông đã sớm nhận ra việc thành công trong môi trường công nghệ nằm trong việc có một lực kết nối chung. Ông Tzuker đồng sáng lập Tech7, một tổ chức bảo trợ phục vụ việc kết nối tất cả thành viên trong môi trường công nghệ toàn khu vực Nam Israel. Một việc làm đáng chú ý của Tech7 mà ông Tzuker giúp tổ chức đó là Siliconegev- một cuộc thi công nghệ cao cho 500 đầu tư NIS. Cuộc thi đã được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh quốc gia và đã nhận được thành công lớn. Ngoài Siliconegev, ông Tzuker đã giúp tổ chức hơn 100 sự kiện liên quan đến công nghệ và khởi nghiệp

1
Thông báo