PGS. TS Bùi Anh Tuấn

PGS. TS Bùi Anh Tuấn

Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương

PGS. TS Bùi Anh Tuấn là một nhà nghiên cứu kinh tế của Việt Nam. Ông có nhiều công trình nghiên cứu về ứng dụng kinh tế trong các lĩnh vực chính sách, giáo dục và lao động.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Phó trưởng khoa của Khoa Sau đại học, Trưởng khoa của Khoa Quản lý Đào tạo Quốc tế và Trưởng phòng Quản lý Đào tạo trong thời gian công tác tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tháng 10 năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tháng 01 năm 2012, ông tiếp nhận vị trí Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tháng 5 năm 2015, ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động từ Bộ Giáo dục sang làm Hiệu trường Trường Đại học Ngoại thương và ông giữ chức vụ đó cho đến nay.

1
Thông báo