PGS.TS Đỗ Hương Lan

PGS.TS Đỗ Hương Lan

Đồng trưởng làng Thách Thức và Sáng tạo xã hội TECHFEST 2021, Điều phối chương trình 844 tại Đại học Kinh tế Quốc dân/ Chương trình 844

PGS.TS Đỗ Hương Lan hiện đang là Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và sáng tạo xã hội - Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bà Lan cũng từng chủ trì tổ chức nhiều Hội nghị, hội thảo, diễn đàn Kinh tế quốc tế với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài về thúc đẩy hợp tác và hội nhập về kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới, sáng tạo của Việt Nam

PSG.TS Đỗ Hương Lan là người tư vấn và thiết kế tổ chức, đồng thời là thành viên Ban giám khảo cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh năm 2017, 2018”; Thành viên BTC Hội thảo quốc gia “Kết nối mạng lưới nghiên cứu, xây dựng chính sách khởi nghiệp ĐMST Quốc gia”; Thành viên BTC Ngày hội Công nghệ giáo dục 2021

Bà Lan có khả năng kết nối mạng lưới chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đồng thời gắn kết với mạng lưới thương mại hóa công nghệ, mạng lưới trí thức trẻ toàn cầu của Việt Nam, mạng lưới tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia và quốc tế.

Thông báo