PGS.TS. Hoàng Minh Sơn

PGS.TS. Hoàng Minh Sơn

Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS Hoàng Minh Sơn hiện là Hiệu trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông có nhiều năm học tập, công tác và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục:

  • Tháng 12/1998: Ông nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Điều khiển-Tự động hóa của Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden (CHLB Đức).
  • Tháng 1/2000: Ông trở thành giảng viên Khoa Điện (nay là Viện Điện), Trường ĐHBK Hà Nội.
  • Năm 2006: Ông được công nhận chức danh Phó giáo sư.
  • Từ tháng 9/2008 đến 4/2014: Ông giữ chức Trưởng phòng Đào tạo Đại học.
  • Từ 5/2010: Ông trở thành Ủy viên BCH Đảng bộ Trường ĐHBK Hà Nội.
  • Từ tháng 3/2014: Ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội (phụ trách các mảng công tác đào tạo sau đại học, khoa học công nghệ, truyền thông và quan hệ công chúng).
  • Tháng 7/2015: Ông chính thức trở thành Hiệu trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
1
Thông báo