PGS. TS Trần Thị Oanh

PGS. TS Trần Thị Oanh

Phó cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo Bộ Y tế

Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Oanh - Phó cục trưởng Cục Khoa học & Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế

1
Thông báo