PGS. TS. Trương Thị Nam Thắng

PGS. TS. Trương Thị Nam Thắng

Hiện là Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội và đảm nhiệm vị trí Phó trưởng Bộ môn Văn hóa Kinh doanh, Khoa Quản trị Kinh doanh.

- Đồng thời là đồng giám đốc Trung tâm quốc tế về Nghiên cứu quản trị tại CFVG.Lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm của cô bao gồm: Văn hóa doanh nghiệp, Quản trị công ty, Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, Quản trị đa văn hóa, và Doanh nghiệp xã hội.

- Ngoài ra, PGS Thắng hiện còn thực hiện công việc tư vấn tại Hội đồng Anh Việt Nam về doanh nghiệp xã hội và là giáo sư thỉnh giảng tại trường Đại học Cambrigde, Anh. Đồng thời, PGS Thắng là chủ tịch, đồng sáng lập viên Mạng lưới các học giả Doanh nghiệp xã hội Việt Nam, đồng thành viên sáng lập Nguyên tắc giáo dục có trách nhiệm của UN khu vực ASEAN+1 và thành viên Mạng lưới nghiên cứu đạo đức kinh doanh Châu Á Thái Bình Dương.

- PGS Thắng là Đồng Trưởng làng của Làng Tác động tại Techfest 2018 và sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí này tại Techfest 2019.

1
Thông báo