Ông Richard E. Rocheleau

Ông Richard E. Rocheleau

Hawaii Natural Energy Institute

Richard Rocheleau ( Đại học Hawaii), đã có hơn 35 năm kinh nghiệm trong năng lượng tái tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực quang điện, công nghệ hydro và các tế bào nhiên liệu. Sau khi tốt nghiệp, Tiến sĩ Rocheleau đã dành 8 năm tại Viện Năng lượng chuyển đổi làm việc trên sản xuất chi phí thấp của quang điện phim mỏng. Ông tham gia giảng viên của Viện Năng lượng tự nhiên Hawaii tại Đại học Hawaii tại Manoa năm 1988 và được bổ nhiệm làm Giám đốc vào năm 2000. Dưới sự chỉ đạo của ông, Viện đã dẫn dắt sự phát triển của một số quan hệ đối tác công tư tập trung vào phát triển, thử nghiệm và đánh giá các công nghệ năng lượng thay thế. Với nguồn tài trợ từ Bộ Năng lượng và Văn phòng Nghiên cứu Hải quân Hoa Kỳ, Viện đã phát triển các chương trình hoạt động giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ năng lượng tái tạo kết nối lưới điện cao và phát triển các loại nhiên liệu thay thế. Các dự án hiện tại bao gồm chương trình Maui Smart Grid Demonstration, đánh giá hệ thống lưu trữ năng lượng pin Li-ion quy mô lưới để quản lý lưới điện và kiểm tra các công nghệ quang điện mới nổi.
 

1
Thông báo