Ông Siim Sikkut

Ông Siim Sikkut

Giám đốc Công nghệ thông tin Chính phủ Estonia

Siim Sikkut là CIO (Giám đốc Công nghệ) của Estonia, đồng thời là Phó Tổng thư ký về CNTT và Viễn thông, phụ trách trong chính phủ về xã hội kỹ thuật số. Ông có vai trò thiết lập chiến lược và chính sách, để khởi động và chỉ đạo các sáng kiến và quy định phát triển chiến lược. Ông còn là đại diện cho chính phủ ở EU và các tổ chức quốc tế khác hoặc sự hợp tác trong lĩnh vực.

Ông tốt nghiệp Đại học Princeton và đã có hơn 13 năm làm việc tại nhiều tổ chức Chính phủ và trong lĩnh vực cố vấn. Ông sẽ tham gia Techfest 2018 với vai trò diễn giả. 

1
Thông báo