Ông Trần Mạnh Huy

Ông Trần Mạnh Huy

Giám đốc công ty VBPO

Tiến sĩ Trần Mạnh Huy, Giám đốc công ty VBPO – chuyên cung cấp giải pháp gia công quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp (BPO) cho thị trường Nhật Bản. Từ một công ty với 15 người, sau 7 năm hoạt động nay VBPO với 300 nhân viên tại 3 chi nhánh ở khu vực miền Trung- Tây Nguyên nay đã trở thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp thuê ngoài gia công tích hợp công nghệ cao hàng đầu tại Việt Nam, tập trung chủ yếu vào Chuyển đổi số (Số hóa Dữ liệu) và Logistics.

1
Thông báo