TS. Đào Tùng

TS. Đào Tùng

Đồng Trưởng làng Công nghệ Tài chính TECHFEST 2021

Tiến sĩ Đào Tùng tốt nghiệp tiến sĩ về Quản trị kinh doanh tại ĐH Rennes 1, Pháp, hiện là giảng viên của Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), ĐHQGHN. Ông là Giám đốc Chương trình thạc sĩ Fintech (Master Banking, Finance and Fintech) của IFI - thạc sĩ Fintech đầu tiên tại Việt Nam, hợp tác với ĐH EM Normandie, Pháp; Cố vấn chuyên môn Vườn ươm thông minh 3i của IFI (khởi nghiệp dựa trên công nghệ 4.0). Ông có nhiều kinh nghiệm về nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh và marketing, và tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp (tham gia các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST thuộc Đề án 844).

Thông báo