TS. Lương Thái Bảo

TS. Lương Thái Bảo

Đồng trưởng Làng Công nghệ Tài chính TECHFEST 2021

Tiến sĩ Lương Thái Bảo nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Paris Nord, Pháp, hiện là giảng viên Viện Ngân hàng - Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân. Luận án của Ông liên quan tới chủ đề Tăng trưởng, Công nghệ và Vốn con người tại các nước đang phát triển. Ông hiện đang đảm nhận vai trò Trưởng ban điều hành Chương trình Cử nhân Công nghệ Tài Chính (Chương trình đào tạo chính quy đầu tiên tại Việt nam về Fintech) của Viện, và là Đồng sáng lập viên của Sáng kiến Quản trị Công ty Việt nam (Vietnam Corporate Governance Initiative).

Thông báo