TS. Ngô Minh Hương

TS. Ngô Minh Hương

Sáng lập viên Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI Vietnam); Đồng Trưởng làng Địa phương TECHFEST 2020

Tiến sĩ Ngô Hương đã có hơn 20 năm làm công tác phát triển tại Việt Nam, tích lũy kinh nghiệm từ hoạt động của các tổ chức phi chính phủ và các nhà tài trợ. Bà từng là Chuyên gia về xóa đói giảm nghèo tại Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam và Cố vấn Quản trị cho NORAD / Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam.

Lĩnh vực chuyên môn của bà là luật pháp quốc tế, quản trị nhà nước tốt và nhân quyền. Bà có nhiều kinh nghiệm thực tế về phát triển kinh doanh và hoạch định chiến lược cho chính quyền địa phương. Bà cũng là người sáng lập hệ thống sinh thái VietFarm Standard và điều hành một doanh nghiệp xã hội hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp bền vững.

Thông báo