TS. Vũ Duy Thức

TS. Vũ Duy Thức

Nhà sáng lập, CEO Kambria & OhmniLabs

TS. Vũ Duy Thức - Nhà sáng lập, CEO Kambria & OhmniLabs

Thông báo