Đơn vị chỉ đạo


Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
UBND thành phố Hà Nội
Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộ

Đơn vị tổ chức


Văn phòng Đề án 844
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN (Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia)
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đơn vị tổ chức Cuộc thi


Quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam (SVF)
Startup World Cup
Thông báo