Cơ quan tổ chức


Bộ Khoa học và Công nghệ
UBND Tỉnh Quảng Ninh
Vintech city
Sunbright

Nhà tài trợ Kim Cương


Vietcombank

Nhà tài trợ Vàng


FLC

Nhà tài trợ bạc


Ìnfineon
VMED
Nhạc của tui

Đơn vị Đồng hành


Startup World Cup
Amazon Web Services
Sam Sung
Up gen
Firecoals
SR WATCH
Massom x Slogan

Đối tác


Hệ sinh thái phần mềm cho doanh nghiệp và Starup
1
Thông báo