MEET OUR
SPEAKERS

Đồng chí Vũ Đức Đam

Ủy viên Trung Ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Chu Ngọc Anh

Ủy viên Trung Ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Đồng chí Đặng Huy Đông

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Ông/Mr Trần Bình

Quỹ đầu tư 500 startup

Ông/Mr Trần Vũ Nguyên

Phó giám đốc vườn ươm Đà Nẵng

Ông/Mr Nguyễn Hải Triều

Giám đóc điều hành kiêm nhà sáng lập Younet

Giáo sư/Prof. Tom Kosnik

Đại học Stanford