Organizers


Bộ Khoa học và Công nghệ
UBND Tỉnh Quảng Ninh
Vintech city
Sunbright

Daimond piller


Vietcombank

Gold piller


FLC

Siliver piller


Ìnfineon
VMED
Nhạc của tui

Bronze Sponsor


Startup World Cup
Amazon Web Services
Sam Sung
Up gen
Firecoals
SR WATCH
Massom x Slogan

Partners


Hệ sinh thái phần mềm cho doanh nghiệp và Starup
1
Announcement