@extends('layouts.frontend.layout') Frontier tech village

Trực thuộc khuôn khổ TECHFEST VIETNAM 2020, Làng Công nghệ Tiên phong được tổ chức bởi YellowBlock và Lê Gia Inc, với mục tiêu xây dựng được một triển lãm và hội thảo chất lượng cao với nội dung tập trung lĩnh vực công nghệ tương lai, đặc biệt là AI và Deeptech. Buổi triễn lãm của chúng tôi sẽ giới thiệu với quý khách những công nghệ mới mẻ, và ứng dụng của chúng vào việc sáng tạo ra sản phẩm, dịch vụ cũng như góp phần thay đổi nền kinh tế của Việt Nam.

Trong 2 ngày triển lãm TechFest, bên cạnh việc giới thiệu những bài nói chuyện hay nhất về Công nghệ Tiên Phong từ các diễn giả là các lãnh đạo cấp cao của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, chúng tôi còn mang tới cho quý vị cái nhìn tổng quan và thực tiễn nhất về DeepTech và AI đến từ các doanh nghiệp đang thực sự sử dụng và triển khai các công nghệ này.

Headman

Ms. Doan Kieu My

Ms. Doan Kieu My (Kimiko) is a transformational leader with a proven track record of generating revenue growth for startups and international companies across multiple industries (FMCG, Education, Telco, IT Services, eCommerce, FinTech, Hospitality). Her passion is to drive business growth, creating... Show more

Mr. Le Hong Phuong

With more than 12 years of experience in media, television and journalism, education & training, agriculture and health, Mr. Phuong is an expert in investing, advising, starting a business and chairing. organize events Sao Mai.   Experience in corporate cooperation activities... Show more

Announcement