@extends('layouts.frontend.layout') Local village

Làng Địa Phương là một điểm khác biệt trong TECHFEST 2020 với mục tiêu kết nối khởi nghiệp tới mọi miền tổ quốc. Được hình thành để tập hợp, lựa chọn, hỗ trợ và tôn vinh các startup trong lĩnh vực: Sản xuất Nông nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Thủ công mỹ nghệ, Kinh tế - Sinh thái Du lịch, Phát triển bền vững… trong đó, ưu tiên các doanh nghiệp tạo tác động môi trường tích cực và/hoặc tạo sinh kế cho các thành phần thuộc nhóm yếm thế như: Phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người cao tuổi, người lao động chưa có việc làm… Ngoài ra, các sản phẩm phát huy giá trị văn hóa bản địa, sản vật địa phương, các chỉ dẫn địa lý tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc, các sản phẩm đạt giải Techfest địa phương, Techfest vùng cũng được ưu tiên chú trọng.

Làng Địa phương năm 2020 sẽ tập trung vào 2 nhóm hoạt động chính:
- Hỗ trợ phát triển năng lực và nguồn lực sản xuất kinh doanh cho các startup đưa công nghệ sản xuất tiên tiến, công nghệ 4.0 vào việc xây dựng các sản phẩm (hàng hóa,dịch vụ) trên nền tảng thế mạnh của từng địa phương. Chủ đề xuyên suốt của nhóm hoạt động sẽ là: Hành trình Cảm xúc – Journey of Taste mô tả lại quá trình lao động sản xuất vất vả của các doanh nghiệp khởi nghiệp để tạo nên những sản phẩm chất lượng cao đồng thời Tôn vinh những giá trị bền vững mà các doanh nghiệp tạo ra cho địa phương.
- Kết nối mạng lưới khởi nghiệp các địa phương với các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, chuyên gia trong nước và quốc tế hình thành các Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp, vườn ươm giúp các doanh nghiệp startup và sản phẩm chất lượng cao của địa phương tiếp cận thị trường và phát triển kinh doanh ra thị trường quốc tế. Chủ đề xuyên suốt của nhóm hoạt động sẽ là Tự Hào Việt Nam - Pride of Vietnam nhằm lan tỏa thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần khởi nghiệp trong sự kiện TECHFEST 2020 cũng như trong tươi lai.
Có thể nói, với quy mô Làng địa phương như vậy, Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm nay sẽ cho thấy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từng bước tiến ra và hội nhập với quốc tế, nhưng đồng thời cũng đặt ra cho chúng ta nhiệm vụ, trách nhiệm lớn lao, đồng thời không thể tách rời với các hoạt động của Chính phủ trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện, ban hành các chính sách, hành lang pháp lý cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung và startup nói riêng.

Headman

Mr. Nguyễn Huy Minh

MBA - National Economics University       With over 18 years of experience in the field of sales management and business system development, Mr. Nguyen Huy Minh is currently Co-Founder and General Director of Sunshine Holding Limited and Vien Long Investment and Develo... Show more

Dr. Ngo Minh Huong

Ngo Huong had over 20 years in development work in Vietnam, gaining experiences from NGO work and donor’s operation. She worked as Poverty Specialist at the Asian Development Bank in Vietnam and Governance Advisor to NORAD/Norwegian Embassy in Vietnam. Mrs. Ngo’s field of expertise is in... Show more

Mr. Tran Phi Long

With more than 5 years experience building startup ecosystem in Vietnam, specially information technology industry, Mr. Long is the founder & head of community of TAOStartup Community with more than 5000 members. Beside that, he is the founder & managing director of ProductLab - the first co... Show more

Mr. Le Minh Nhut

Minh Nhut has many years of experience in operations of SVF’s project. He is currently in charge of the Local Startup Ecosystem Development Program developing methodologies and measuring the effectiveness of local innovation system and start-up activities, linking resources and Initial lto str... Show more

Ms Ngo Thuy Anh

With a Master of Business Administration (MBA) degree from Adelphi University, New York and more than 8 years of experience in Business, Technology, E-commerce, Marketing and Communications, Ms. Ngo Thuy Anh is currently the Founder and CEO of ALIGO Group - communication service ecosystem and teachi... Show more

Announcement