@extends('layouts.frontend.layout') Student Village

INNOVATE FOR CHANGE - Sáng tạo - Tạo bứt phá "Đổi mới sáng tạo trong giáo dục không chỉ là về công nghệ, mà về cách bạn dùng công nghệ để trao quyền cho sinh viên trở thành những người học cả đời – những “đặc vụ” của sự thay đổi!" Là nơi nuôi dưỡng nguồn lực lao động tương lai của xã hội, các trường đại học đóng vai trò hạt nhân – gắn kết các thành phần trong hệ sinh thái để thúc đẩy quá trình nuôi dưỡng nguồn lao động sáng tạo giải quyết các vấn đề cấp bách của xã hội. Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ về phong trào khởi nghiệp trong giới sinh viên những năm vừa qua và đó là một thành quả của quá trình ươm mầm nuôi dưỡng các dự án khởi nghiệp từ khi còn ở mức ý tưởng. Để những ý tưởng sáng tạo của sinh viên biến thành ảnh hưởng tích cực trong xã hội, không thể thiếu được sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và các thành phần trong hệ sinh thái bao gồm nhà nước, doanh nghiệp hay các tổ chức trong và ngoài nước.

Làng sinh viên khởi nghiệp với khẩu hiệu “Đổi mới sáng tạo để Tạo thay đổi tích cực – Innovate for Change” – ra đời với sứ mệnh khẳng định và thúc đẩy vai trò hạt nhân của trường đại học và quan trọng hơn cả là sự hợp tác giữa các thành phần trong hệ sinh thái để nuôi dưỡng nguồn lực lao động sáng tạo cho đất nước – những người sẽ thúc đẩy quá trình thay đổi tích cực trong xã hội. Làng sinh viên khởi nghiệp là nơi hội tụ của các dự án sinh viên khởi nghiệp nổi bật quốc gia, Bộ Giáo dục Đào tạo, các trường đại học điển hình trong phong trào sinh viên khởi nghiệp, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam…để cùng nhau sáng tạo - tạo bứt phá! Hãy cùng tham gia với Làng sinh viên Khởi nghiệp để nuôi dưỡng nguồn lực sáng tạo - "đặc vụ" của sự Sáng tạo - Tạo Bứt phá! https://techfest.vn/lang-khoi-nghiep/lang-sinh-vien-khoi-nghiep

Headman

Assoc.Prof.Dr. Truong Thi Nam Thang

Assoc.Prof.Dr. Truong Thi Nam Thang is the founder and director of Center for Social Innovation and Entrepreneurship, National Economics University. She used to work as a manager and executive officer of many foreign enterprises such as Lacquer Factory, RIM Technologies Vietnam. Assoc.Prof.Dr. Truon... Show more

Ms. Jen Vuhuong

Co-header of Student Village Techfest 2020 Show more

Ms. Tran Thi Hong Gam

Co-header of Student Village Techfest 2020 Show more

Announcement