Họp báo TECHFEST 2018

Họp báo giới thiệu chuỗi hoạt động Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST 2018.

Thông báo