Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST 2016

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia TECFEST 2016.

Thông báo