Ngày hội Khởi nghiệp và Công nghệ Việt Nam TECHFEST 2015

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Ngày hội Khởi nghiệp và Công nghệ Việt Nam TECFEST 2015.

Thông báo