HỘI THẢO
TỌA ĐÀM

Xuyên suốt 2 ngày diễn ra TECHFEST 2017 là các chuỗi hội thảo, toạ đàm của 07 làng công nghệ về xu hướng công nghệ trong 4 lĩnh vực: Nông nghiệp, Giáo dục, Y tế, Du lịch và Dịch vụ ẩm thực; kinh nghiệm quốc tế về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và bài học cho Việt Nam và liên kết hệ sinh thái hởi nghiệp phạm vi cấp vùng, cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Khách mời, diễn giả là những nhà hoạch định chính sách trong và ngoài nước, các nhà sáng lập, quản trị doanh nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm, các chuyên gia hàng đầu trong hỗ trợ, đầu tư chơi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ, học hỏi, giao lưu, kết nối giữa các thành phần trong hệ sinh thái.

Lịch trình hội thảo, toạ đàm của 07 làng công nghệ: