KẾT NỐI
ĐẦU TƯ

Sự hiện diện của hơn 130 nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế là cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp nâng cao tiềm năng phát triển, tìm kiếm cơ hội đầu tư qua các cuộc gặp gỡ với nhà đầu tư. Dự kiến tại sự kiện sẽ có sự hiện diện của khoảng 130 nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế; chuẩn bị cho các nhà đầu tư trong nước tiếp cận startup; kết nối trực tiếp nhà đầu tư với startup và nắm bắt được tiềm năng và cam kết đầu tư sau kết nối.

Bên cạnh đó, TECHFEST 2017 chú trọng vào các hoạt động nâng cao năng lực cho startups và nhà đầu tư trước sự kiện như Hi-Tech Konec – chuỗi sự kiện kết nối Chuyên gia – Doanh nghiệp – Startup và chuỗi Đào tạo hỗ trợ startup trước TECHFEST, tạo cơ hội tìm hiểu và gặp gỡ giữa 2 nhóm đối tượng
này để nâng cao khả năng kết nối và kêu gọi đầu tư tại TECHFEST.

Đăng ký kết nối đầu tư