TECHFEST 2017
CONNECTION

Với sự hiện diện của lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, và hơn 100 nhà đầu tư và quỹ đầu tư mạo hiểm trong khu vực và quốc tế, TECHFEST 2017 hứa hẹn sẽ tạo ra một không gian kết nối thực chất giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lớn, và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp thông qua hai hoạt động chính, bao gồm hoạt động kết nối đầu tư và tiệc kết nối .

Kết nối doanh nghiệp:

Hoạt động kết nối đầu tư sẽ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tương tác và chứng minh năng lực của mình với các nhà đầu tư, từ đó tìm kiếm các khoản đầu tư phù hợp để phát triển sản phẩm, dịch vụ của mình, đồng thời đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng. TECHFEST 2017 dự kiến sẽ thu hút được hơn 100 nhà đầu tư/quỹ đầu tư trong khu vực và quốc tế và 200 doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Tiệc kết nối

Tiệc giao lưu sẽ diễn ra vào tối ngày 15/11. Với không gian thân mật, ấm cúng, và cởi mở, bữa tiệc sẽ mang lại cơ hội gặp gỡ giữa các nhà đầu tư với các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng, tạo dựng kết nối bền vững và sâu sắc trong và sau TECHFEST 2017.