CÁC LÀNG
KHỞI NGHIỆP

TÌM HIỂU THÊM VỀ
CÁC LÀNG KHỞI NGHIỆP

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2017 sẽ được thiết kế theo mô hình Làng công nghệ chuyên sâu nhằm tạo thuận lợi trong việc trao đổi thông tin và kết nối của nhà đầu tư và startup; các làng khởi nghiệp được chia thành:

– Công nghệ tiềm năng (Emerging Tech Village)
– Công nghệ tiên phong & Tài chính (Frontier & Fin Tech Village)
– Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp (Community Village)
– Công nghệ Nông nghiệp (Agritech Village)
– Công nghệ Giáo dục (Edtech Village)
– Công nghệ Y tế (Medtech Village)
– Du lịch, thực phẩm và dịch vụ ăn uống (Tourism and F&B Services Village)