Làng Dịch vụ hỗ trợ

Trưởng làng

Ông Vũ Mạnh Hùng

Là một chuyên gia tư vấn và cung cấp các dịch vụ sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, tái cấu trúc doanh nghiệp, M&A và các dịch vụ pháp lý, bao gồm: Thành lập doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp Luật Th... Xem thêm

Thông báo