LÀNG CÁC TỔ CHỨC
HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP

TÌM HIỂU THÊM VỀ
CÁC TỔ CHỨC HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP

Các tổ chức hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệpCommunity Village” sẽ là nơi tụ hội các tổ chức hoạt động tích cực nhất với vai trò hỗ trợ, kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái, là nơi các tổ chức hỗ trợ chuyên môn, Nhà đầu tư và Cơ quan đại diện của Chính phủ và các tổ chức nước ngoài gặp gỡ, trao đổi.

Hoạt động của Các tổ chức hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp tập trung vào:

  1. Cầu nối đối thoại giữa Các cơ quan nhà nước có liên quan tới hỗ trợ khởi nghiệp và các doanh nghiệp, tổ chức tư nhân trong hệ sinh thái.
  2. Cập nhật các Dự thảo chính phủ về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Việt, và tiếng nói của Doanh nghiệp, chuyên gia.
  3. Các tổ chức sẽ kết nối các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam để tạo nên sức mạnh đồng nhất như kết nối Nhà đầu tư, vườn ươm của nước ngoài và Việt Nam (Hà Lan – PUM, Phần Lan, Singapore, Hàn Quốc…) và kết nối các nhóm hỗ trợ chuyên môn (Pháp Lý, Nhân sự, Marketing…) với startups.
  4. Chia sẻ của các startups thành công về kinh nghiệm tiến ra thị trường thế giới.
  5. Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng chính là bệ phóng cho doanh nghiệp khởi nghiệp Việt tiến ra thị trường khu vực và quốc tế.

Liên hệ: community@techfest.vn