Để hoàn thành mục tiêu thiết lập hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thì việc tạo nguồn lực cho startups là nội dung vô cùng quan trọng. Do đó, Techfest Việt Nam 2018 đã xây dựng Làng Cộng đồng Hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST (Community Village) nhằm tập hợp và giới thiệu các đơn vị trong nước cũng như quốc tế đang cung cấp các dịch vụ cho cá nhân, nhóm và công ty khởi nghiệp công nghệ đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Đây là mô hình có sự tham gia của các chương trình hỗ trợ thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam trong khu vực và trên cả thế giới.

Làng Cộng đồng Hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST sẽ là nơi các startups có thể tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ từ mạng lưới cố vấn khởi nghiệp, nhà đầu tư, nhà tài trợ, các vườn ươm hay các chương trình tăng tốc kinh doanh và cả các nhà cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đây cũng là cầu nối giữa các đối tác trong nước, khu vực và thế giới để tìm hiểu tiềm năng và cơ hội hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Các Doanh nghiệp khởi nghiệp có thể đặt gian hàng khởi nghiệp theo làng hoặc tham gia cuộc thi khởi nghiệp do làng tổ chức và dự đêm chung kết tại Đà Nẵng vào ngày 01/12/2018 bằng cách đăng ký tại website: https://techfest.vn

1
Thông báo