Là một hệ sinh thái công nghệ nền tảng, công nghệ kết nối mảng xã hội và các ứng dụng công nghệ khác vào lĩnh vực du lịch, khám phá, thám hiểm, tìm hiểu văn hóa của các quốc gia trên toàn thế giới, đồng thời cũnglà hệ sinh thái cho việc quảng bá của các địa phương, danh lam thắng cảnh, bản sắc dân tộc, ẩm thực phong phú vùng miền trong nước và quốc tế.

Trưởng làng

Ông Lý Đình Quân

- Là doanh nhân với 15 năm điều hành doanh nghiệp ở các vị trí cấp cao, ông Quân cũng có rất nhiều trải nghiệm từ các hoạt động hỗ trợ xã hội, hỗ trợ khởi nghiệp như: đồng sáng lập và điều hành Vườn ươm Doan... Xem thêm

Thông báo