Đã đến lúc trường đại học truyền thống không còn là nơi duy nhất để đào tạo các trình độ giáo dục. Chúng ta nhận thấy ngày càng phát triển mô hình đào tạo trực tuyến mang tính quốc tế, tiêu chuẩn toàn cầu. Chưa bao giờ người học được tiếp cận kiến thức toàn cầu một cách chính thống bài bản do trực tiếp những chuyên gia, giáo sư hàng đầu thế giới của mọi lĩnh vực giảng dạy ngay tại đất nước, văn phòng hay trong chính ngôi nhà của mình. Sự dịch chuyển của một thế hệ truy cập mới (GEN) là cơ hội cũng như thách thức cho ngành giáo dục trực tuyến khi thế hệ này không phân biệt vị trí địa lý, bản sắc văn hóa dân tộc, ngôn ngữ… Do vậy, chúng ta thấy rằng, cộng đồng công nghệ giáo dục sẽ phát triển và từng bước đưa nền giáo dục trực tuyển (online) trở thành một kênh đào tạo được thế giới đón nhận và sử dụng rộng rãi.

Trưởng làng

Ông Đỗ Nguyên Hưng

Với hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và tự động hóa công nghiệp, ông Đỗ Nguyên Hưng hiện là Phó Giám đốc trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Chủ tịch -... Xem thêm

Thông báo