LÀNG KHỞI NGHIỆP
CÔNG NGHỆ
GIÁO DỤC

TÌM HIỂU THÊM VỀ
LÀNG CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

Trong những năm qua, nền giáo dục Việt Nam đã có những chuyển biến đáng kể theo chiều hướng tích cực, trong đó phải kể đến sức mạnh của công nghệ trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng của giáo dục và thúc đẩy phát triển tiềm năng của con người.

Làng công nghệ giáo dục quy tụ các startup công nghệ áp dụng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục. Đặt mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Edtech nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, làng công nghệ sẽ đưa đến TECHFEST 2017 những diễn giả trong lĩnh vực để chia sẻ về ứng dụng khoa học trong giáo dục truyền thống, và những phương pháp giáo dục đột phá trên thế giới lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam để người tham dự trải nghiệm.

Liên hệ: edtech@techfest.vn