Làng Công nghệ Nông nghiệp

Trưởng làng

Ông Đàm Quang Thắng

Ông Thắng đã trải qua nhiều năm tháng tôi luyện vất vả cả trong nước và ở nước ngoài trước khi gặt hái được thành công như ngày hôm nay. Từng trải qua nhiều lần thất bại, thấu hiểu khó khăn và là... Xem thêm

Lịch Sự kiện

Lịch Sự kiện

13:30 - 17:00

Hội thảo Agritech – Bứt phá tăng trưởng hậu Covid-19

  • Địa điểm : Phòng 103, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Hội thảo Agritech – Bứt phá tăng trưởng hậu Covid-19

1. Đơn vị tổ chức
-  Làng Công nghệ Nông nghiệp TECHFEST VIETNAM 2020
- AUSAID

2. Mục tiêu hội thảo
- Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm các mô hình – công nghệ thích ứng với thời ký covid/ hậu Covid-19;
- Kết nối, chia sẻ nguồn lực trong nước (tập đoàn/ doanh nghiệp lớn…) với agritech trong thời kỳ Covid-19;
- Kết nối các agritech Việt Nam với chương trình tăng tốc nông nghiệp – thực phẩm khu vực

3. Chi tiết chương trình

 

Thời gian

Nội dung

13:30 – 14:00

Đăng ký và đón tiếp đại biểu

14:00 – 14:05

Phát biểu khai mạc

14:05 – 14:30

Kinh nghiệm và mô hình kinh doanh thích ứng với Covid-19

14:30 – 14:45

Xu hướng đầu tư vào AgriTech

14:45 – 15:00

Giới thiệu chương trình tăng tốc Nông nghiệp - Ẩm thực

15:00 – 15:05

Đại diện các cơ quan quản lý/ chuyên nghành phát biểu

15:05 – 15:30

Nội dung chương trình tăng tốc agritech

15:30 – 16:30

Toạ đàm: Giải pháp cho agritech trong thơi kỳ Covid-19

16:45 – 17:00

Kết luận – Bế mạc

Thông báo