Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) được phát động trong toàn dân cùng với sự vào cuộc của các bộ/ban/ngành, đặc biệt dành cho các thế hệ trẻ, các tầng lớp xã hội lan tỏa đến đời sống kinh tế cộng đồng. Khởi nghiệp hướng đến cộng đồng là một xu thế tất yếu vì bản chất của khởi nghiệp ĐMST là phục vụ cộng đồng tạo ra các giá trị gia tăng cho xã hội, cho đất nước.

Làng Công nghệ tác động xã hội là những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với yếu tố bản địa được khai thác mạnh mẽ và có hiệu quả, tạo ra nhiều tác động tích cực tới môi trường, địa phương, tạo sinh kế cho các thành phần thuộc nhóm yếu thế như phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người cao tuổi, người lao động chưa có việc làm hoặc thu nhập thấp trên toàn quốc.

Tất cả những con người có hoàn cảnh khó khăn, các số phận chưa may mắn cùng được lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tạo động lực cống hiến cho xã hội và cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn. Khởi nghiệp sáng tạo đã len lỏi đến mọi miền của tổ quốc và mọi tầng lớp trong xã hội bằng ứng dụng công nghệ.

Trưởng làng

Bà Trương Thị Nam Thắng

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy của PGS Thắng bao gồm sáng tạo xã hội, khởi nghiệp xã hội, trách nhiệm xã hội và quản trị công ty. PGS. Thắng được bổ nhiệm có thời hạn giáo sư thỉnh giảng tại Trung tâm S&aac... Xem thêm

Thông báo